Nuge

As in Ted Nugent, pronounced newje. People who are obsessed with hunting. Good for use in rural areas.

Did you see that Nuge with the spotlights on his pickup?


Dictionary of american slang with examples. .

Look at other dictionaries:

  • Maha Nuge Gardens — in the City of Colombo in Sri Lanka the lane was a powerhouse of politics, music, broadcasting and commerce. Maha Nuge Gardens is a private lane (street) located in the Kollupitiya district in the city of Colombo (Postal code Colombo 3). Even… …   Wikipedia

  • nugerti — nugerti, nùgeria, nugėrė 1. tr. šiek tiek gerti (kad dar inde liktų): Padavė vandenio, nugėriau kiek, ir pasidarė šviesiau Gs. Aš pusę puodelio nugersiu, pusę paliksiu Lp. Ar tu mano nugertą gersi? Kv. Į pusę nugėriau, jau virsti pradėjau NS473 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nugelti — nugelti, nùgelia, nugėlė 1. tr. sugelti: Nugėlė abi rankas ir burną bitės Ktk. 2. tr. gėlimu nužudyti: Bitys ... prie svetimų pulkų nuklysta, ir čia yra daugiausiai nugeliamos į smertį Kel1881,98. | Ir jį nugėlė (nušovė) Trgn. 3. tr., intr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nugerinti — nugẽrinti tr. 1. per daug gerinant, dailinant pagadinti: Gerino gerino kamantus ir nugẽrino Ėr. 2. numaldyti, nuraminti: Niekaip negalima jo nugẽryt – vis susiraukęs ir susiraukęs Skr. Supykęs vaikas šmurgeliuo[ja] kampe, eik nugeryt Skr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nugebenėti — nugẽbenėti intr. nuberti, nuspuoguoti: Nugẽbenės veidas nuo to muilo J. Nugẽbenėję agurklai Šts. gebenėti; nugebenėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nugelbėti — tr. 1. gelbėjimu pakenkti: Ans nugelbėjo, t. y. gelbėdamas nubiednino arba padvasino, numarino J. 2. išgelbėti: Sienas nugelbėjo, stogas nudegė Plng. | Kas nosį nugelbės (nugydys), gaus pusę karalystės (ps.) Dr. | refl.: Jiems ale tikt yr… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nugebenioti — nugẽbenioti tr. pašalinti gebenes, spuogus: Paršo plaučius nugẽbeniojau, t. y. išgnaibiau skaudulius J. gebenioti; nugebenioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nugebinti — nugẽbinti tr. nuvežti; pavogti: Nugẽbino peilį Ut. gebinti; išgebinti; nugebinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nugėbuloti — nugė̃buloti tr. nuslaugyti (beslaugant, begėbulojant užkamuoti): Pamatysi, kaip tu nugė̃bulosi tuos šuniukus Vb. gėbuloti; nugėbuloti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nugeižėti — intr. per daug surūgti, nurūgti: Pienas gyžo gyžo ir visai nugeižėjo Žem. Patys geria nugeižėjusį kumelės pieną S.Dauk. geižėti; įgeižėti; nugeižėti; sugeižėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.