skupine

A mixture of the bad parts of a skunk and a porcupine. Smelly, spiky, and annoying.

Mich's a skupine.


Dictionary of american slang with examples. .

Look at other dictionaries:

  • skūpinėti — ×skūpinėti, ėja, ėjo NdŽ iter. dem. skūpėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skupína — e ž (í) 1. več ljudi, stvari, ki so v določenem času skupaj: skupina ob cesti čaka na avtobus; skupina se je neopazno razšla; urediti skupino v kolono; voditi skupino obiskovalcev po razstavi; gorska skupina; skupina hiš; skupina lestencev na… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • nàš — náša e zaim. (ȁ á) 1. izraža svojino skupine oseb, med katere šteje govoreči tudi sebe: naš avto, vrt; naša vas; to je naše / naše oči // izraža svojino skupnosti, v katero spada ta skupina: govorimo o našem slovstvu / silvestrovali smo v našem… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • njíhov — a o zaim. (ȋ) 1. izraža svojino skupine bitij, oseb, od katerih govoreči nobene ne enači s seboj in nobene ne ogovarja, ali stvari, o katerih je govor: njihov avtomobil; knjige in njihova vsebina; ta hiša je njihova; njihovo stanovanje / njihovi …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • pohòd — óda m (ȍ ọ) 1. potovanje večje skupine vojakov pod vodstvom s sovražnim namenom: udeležiti se pohoda; odpraviti se na pohod proti upornikom; Napoleonov pohod na Moskvo / križarski pohod; okupatorjev požigalni pohod / vojni pohod; pren., ekspr.… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • razvŕščati — am nedov. (ŕ) 1. delati, da pride kaj kam tako, da tvori vrsto, vrste: razvrščati kozarce, stole / razvrščati vojake ob meji; učenci so se začeli razvrščati / razvrščati se v skupine 2. delati, da je kaj v določenem zaporedju: razvrščati imena po …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • vàš — váša e zaim. (ȁ á) 1. izraža svojino skupine oseb ali osebe, ki jo ogovarjamo z vi: vaš avtomobil, travnik; to je zdaj vaše / vaši lasje; vaša zunanjost // izraža svojino skupnosti, v katero spada ta skupina ali ta oseba: nastopili bodo v vašem… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • vès — vsà vsè [vǝs] zaim., ed. m. vsèga tudi vsegà, vsèmu tudi vsemù, za neživo vès, za živo in v samostalniški rabi vsèga tudi vsegà, vsèm, vsèm; ž. vsè, vsèj stil. vsì, vsò, vsèj stil. vsì, vsò; s. vsèga tudi vsegà, vsèmu tudi vsemù, vsè, za živo… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Dan D — Background information Origin Novo Mesto, Slovenia Genres Rock and roll …   Wikipedia

  • Diamond Cats — Origin Czech Republic Genres pop Years active 2009 (2009)–present Website …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.