Slamo

The way Anakin Skywalker calls people Slime-ball.

Nice one, slamo!


Dictionary of american slang with examples. .

Look at other dictionaries:

  • šlamoti — šlamoti, oja, ojo 1. intr. Ktk, Ml, Grv sunkiai, nerangiai, keliant šlamesį eiti, drimbinti: Tai kur šlamoji? Ds. Kurgi šlamoji kaip kiaulė par pupas! Kkl. 2. tr. klampoti: Visi važiuoja, tik mes dvi bobynos šlamojam purvyną Prng. 3. tr. Ds… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šlamokas — šlamõkas, ė smob. (2) žr. šlamkus: Ji tokia šlamõkė buvo – pieną pildavo ant neplautą puodynę Rm. Užsiries batų galai, ir eisi kaip šlamõkas Rm …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šlamokšt — interj. 1. DŽ, NdŽ, Sb, Pnd, Ob, Prng sunkiam nukritimui žymėti: Šlamokšt kailiniai nuo karties DŽ1. Tik vieną kartą eglė šlamokšt ir nugriuvo Krs. Netrukus maišas praplyšo, ir tas didysai akmuo šlamokšt ir nukrito Smilgių kaimo ganyklose… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šlamokš — interj. NdŽ, PnmR žr. šlamokšt 1: Nusivelku kailinius – šlamokš žvynė iš rankovės! Slm …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šlamojimas — sm. (1) Ds → šlamoti 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šlamokštelėti — šlamokštelėti, ėja, ėjo 1. tr. greit įkimšti, įgrūsti, įmurdyti: Susuko naują raguolį, pervažiavo su juo per visą dažinį, šlamokštelėjo burnon J.Balt. 2. intr. švystelėti, siūbtelėti: Šlamokštelėjo į šoną priemenės durų gūnia, išėjo motina J.Balt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šlamoškėti — šlamoškėti, ėja, ėjo intr. su garsu kristi …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Daniel Cardoso — Background information Birth name Daniel Filipe Pires Cardoso Also known as Del …   Wikipedia

  • sláma — e ž (á) posušena stebla in listi omlatenega žita: slama se je vnela; rezati slamo; s slamo krito poslopje; oviti mlada drevesa s slamo; slama za steljo; bala, kup, otep slame; gori kot slama / ajdova, ječmenova, pšenična, ržena slama / nekaj slam …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Ни о чём — Студийный альбом Птахи Дата выпуска …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.